კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში

17 ივნისი 2020

http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/1242%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9319%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf