თანამშრომლები

ნატალია ჯალიაშვილი
სამდივნოს უფროსი

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

ტელ: +995(32) 2 000 290
ელ-ფოსტა: njaliashvili@gov.ge

 

 

 

ანა ხიზანიშვილი
მრჩეველი

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

ტელ: +995(32) 2 000 290 
ელ-ფოსტა: akhizanishvili@gov.ge
 

 

 

თორნიკე დვალი
მრჩეველი

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

ტელ: +995(32) 2 000 290 
ელ-ფოსტა: tdvali@gov.ge